Nazaj na blog
nevzgojeni psi

Prava resnica o tem, zakaj so nekateri psi "nevzgojeni"

Jan 16, 2021

Vedenjske težave, ki jih običajno vidim pri psih so: vlečenje, renčanje, lajanje, zaganjanje, uničevanje, naskakovanje... A to je le to, kar je na površju in ponavadi želimo to čim prej zaustaviti. Da se že neha. Kar pa ne vidimo in kar dejansko žene psa v to vedenje, je tisto, kar je pod gladino, preostali del ledene gore: strah, frustracija, stres, bolečina, dolgčas, nagoni...

Vedenje je vedno samo vrh ledene gore!

Zato – če želimo, da pes spremeni svoje vedenje, moramo poiskati in dati pod drobnogled prave VZROKE vedenja, ne samo simptome. 

Ko spremenimo to, kako pes doživlja nek sprožilec (stvar/zvok/človeka/psa...), pride do spremembe tudi v vedenju. To počnemo s pomočjo znanstveno dokazanih tehnik, ki temeljijo na pozitivni motivaciji – sistematična desenzitizacija, nasprotno pogojevanje, ojačevanje alternativnih vedenj.

Vsa sredstva, ki delujejo na podlagi izogibanja bolečine in strahu, zaustavijo samo simptome. Ne glede na to, kako lepo so zapakirana, predstavljena, ne glede na to, kako jih ali jih ne »pravilno« uporabljamo. Delujejo na podlagi tega, da pes preneha z vidnimi vedenji (npr. vlečenje, zaganjanje, renčanje, lov...). Delujejo tako, da ta vedenja prekinejo, zaustavijo. Delujejo samo na simptome, ne tudi na vzrok. Skušajo prelomiti vrh te ledene gore. Ampak tudi, če ga uspejo prelomiti, tisti velikanski spodnji del ostane.

Kar prav tako ostane so tveganja povezana z uporabo sredstev, ki delajo na principu izogibanja bolečine in strahu.

Ko vidite »mirnega« psa, kjer so bile te tehnike uporabljene, gre za pojav, ki mu rečemo naučena nemoč (»learned helplessness«). Naučena nemoč je zelo pogosta tudi pri ljudeh... pomislimo na vse žrtve nasilja, ki tiho in »mirno« trpijo in vtrajajo v nezdravih odnosih.

Zelo podobna reč... 

Naučimo se bolje. Tudi, če smo uporabljali tehnike zaustavljanja vedenja ali jih še vedno... zatezne ali njihove modernejše verzije v raznih barvah -slip leadi, bodečke, električne, cukanje, obračanje na hrbet. Verjamem, da delujejo. Verjamem tudi, da nihče namerno ne želi škoditi psu, vsak želi rešiti problem in lažje živeti. In omogočiti psu, da bolje živi.

Verjamem, da zmoremo bolje, ker imamo na voljo vse vire. Je leto 2023... znanje je na dosegu nekaj klikov.

Prava vedenjska obravnava težav se osredotoča na na vzrok in ne izključno na simptome. Zato je prav, da smo pozorni na to, ko iščemo pomoč pri vedenjskih težavah! 

V vedenjsko-kognitivni terapiji se osredotočamo na povezavo med vedenjem, čustvi, mislimi in telesnim dogajanjem. Potrebno je biti pozoren na vse vidike, ne samo na vedenjski.